Strona główna

  • Jaka jest Twoja wizja miasta?

    W oparciu o badania opinii publicznej oraz konsultacje z mieszkańcami tworzymy wizje miasta opartego na rozwoju i pozytywnych zmianach. Bardzo dobrze znamy specyfikę miast oraz wyjątkowy charakter każdego z nich.

Strategia miasta

Spójna strategia jest niezbędna w profesjonalnym zarządzaniu każdym miastem.  Jest jak plan, który czytelnie wskazuje kierunki działania, nakreśla wizje i misje miasta. Musi być czytelna nie tylko dla urzędników i polityków, którzy ją wdrażają ale przede wszystkim dla mieszkańców. Tworzony przez nas dokument wskazuje kierunki rozwoju miasta na najbliższe kilkanaście lat i zarazem jest czytelną informacją dla mieszkańców w jakim kierunku zmierza miasto w którym żyją.

Opracowujemy strategię dla miast w oparciu o 3 elementy:

Opracowujemy strategię dla miast w oparciu o 3 elementy:

Badania opinii wykonywane przez Instytut Badań Samorządowych

Znajomość specyfiki miast oraz niezbędna wiedza do całościowego opracowania merytorycznego strategii w oparciu o konsultacje z mieszkańcami

Obrazowe przedstawienie danych ułatwiające zapoznanie się z wizją rozwoju miasta oraz skuteczne dotarcie do mieszkańców

Marka miasta

Marka miasta musi przedstawiać charakter i wyjątkowość miasta  jednocześnie mieszkańcom jak i turystom oraz inwestorom. Marka miasta to szereg działań, na które składa się m.in. stworzenie strategii marki, głównych przesłań oraz koncepcji graficznej. Marka miasta musi zawierać w sobie wizje i misje miasta a logotyp odzwierciedlać wartości, którymi miasto się kieruje. Ostatnim etapem jest opracowanie spójnego systemu wizualnego miasta oraz systemu komunikacji.

Działania niezbędne do stworzenia profesjonalnej marki miasta:

Zbadanie wartości oraz specyfiki miasta, które wpływają na misję i wizję

Stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej (logotyp)

Zaplanowanie strategii promocji i komunikacja z mieszkańcami

Działania niezbędne do stworzenia profesjonalnej marki miasta:

Strategia komunikacji

Sprawna komunikacja z mieszkańcami jest konieczna, aby skutecznie i dobrze realizować zadania miasta. Władze Miasta muszą docierać do mieszkańców i budować spójny wizerunek wprowadzanych zmian. Bez względu czy zmiany dotyczą komunikacji miejskiej, inwestycji czy bezpieczeństwa, bez dobrej komunikacji z mieszkańcami zmiany są trudne i powodują konflikty.     Mieszkańcy doceniają zmiany w mieście, warto by dowiedzieli się o nich jak najwięcej.

Elementy tworzące strategię komunikacji:

Elementy tworzące strategię komunikacji:

DIAGNOZA
Badamy potrzeby mieszkańców

KONSULTACJE I DORADZTWO
Przeprowadzamy konsultacje
i przekazujemy rekomendacje

STRATEGIA PROMOCJI
Tworzymy spójną strategię

Badania opinii

Zaufali nam

Kontakt

 

ul. Smoleńska 83/80

03-528 Warszawa

kontakt@rozwojmiast.pl